Vacatures (5)

Dagelijks staan er vele vrijwilligers klaar voor onze vereniging. Deze vrijwilligers houden de club draaiende en wij zijn dan ook ontzettend blij dat SV Hulsberg mag beschikken over een grote groep van welwillende mensen die hun steentje willen bijdragen. Dat kan op vele verschillende manieren. Denk hierbij aan het organiseren van een evenement, helpen in de kantine, onderhoud aan het sportcomplex, het begeleiden van (jeugd)spelers, etc.

Op dit moment hebben we nog enkele vacatures. Mocht je geïnteresseerd zijn om een van de vacatures in te plannen of wil je er meer informatie over ontvangen, neem dan contact met ons op!

Collega: Harold de Esch


Leerproces 

• JO7: Leren beheersen van de bal.

Doelstellingen 

• De training van de JO7 staat in het teken van het leren kennismaken met voetballen. Kinderen vanaf 5 jaar wordt spelenderwijs de kans gegeven om te ontdekken of ze voetballen leuk vinden, zodat ze in JO9 kunnen starten met hun voetbalopleiding. Voor de allerkleinsten is de bal nog de grootste weerstand.

Accenten 

• Heel veel balcontact.
• Veel spellen met de bal
• Veilige omgeving

Oefenvormen
• Er wordt veel aandacht besteedt aan spelvormen met de bal.
• Er moet op een positieve manier worden gecoacht, waarbij duidelijk wordt uitgelegd wat wordt verlangd.
• Door wedstrijden te spelen wordt het plezier in het spel gestimuleerd.

Collega: Roger Hoenen


Leerproces 

• JO11: Leren samen doelgericht te spelen

Doelstellingen 

• De training voor de JO11 staat in het teken van balgewenning en wedstrijdgewenning. Pas als een speler de bal redelijk beheerst, komen de volgende weerstanden aan de orde: de medespeler en tegenstander. De trainingen moeten helpen deze weerstanden op te heffen.
• Plezier, bal en wedstrijdgevoel te ontwikkelen d.m.v. spelvormen die vaak herhaald worden.
• De basisprincipes en technieken van het voetbalspel aan te leren: dribbelen/drijven, passen/trappen, aannemen/meenemen, kappen/draaien, schijnbewegingen.
• Het verbeteren van balgevoel en lichaamcoördinatie.

Accenten 

• Techniektraining: heel veel balcontact om de balvaardigheid te vergroten. JO11-spelers zijn leergevoelig. Dit is de ideale leeftijd om de basisvaardigheden uit te bouwen.
• Weinig tot geen aandacht schenken aan koppen i.v.m. de ontwikkeling van de hersenen.
• Aanleren van discipline (te weten; tijdig aanwezig zijn bij training en wedstrijden, gezamenlijk
verzorgen van de materialen, omgangsvormen, sportiviteit naar elkaar en tegenstander)
• Geen conditietraining. Alle vormen met de bal doen. Conditie hebben ze van zichzelf voldoende.
Let wel op de motoriek van de kinderen en besteedt er aandacht aan. Schakel eventueel hulp in.
• Wedstrijdvormen 4×4, 7×7, tactiek speelt nog een ondergeschikte rol.
• Soepele omgang met eenvoudige spelregels die langzaam strakker wordt.
• Groepssfeer, waarbij ook de ouders een belangrijke rol spelen. Supporteren mag, coaching
overlaten aan de jeugdleider(s).
• 2-benigheid wordt als vanzelf sprekend geoefend.

Oefenvormen
• Deze groep leert vooral door kijken en doen, en minder door luisteren. Op die manier kan de speler zijn fantasie, creativiteit en techniek ontwikkelen. Dit betekent dat er veel wordt herhaald.
• Oefeningen van 1:1 en 2:2 zijn belangrijk om de technische oefenvormen te ondersteunen. Hierbij hebben spelers tegelijkertijd veel balcontacten.
• Er moet op een positieve manier worden gecoacht, waarbij duidelijk wordt uitgelegd wat wordt verlangd.
• Bij tweedejaars JO11-spelers is er in het algemeen voldoende balbeheersing om in de training de weerstanden “medespeler en tegenstander” nadrukkelijker in te passen. In deze leeftijdsfase moet duidelijk worden dat het samenspelen de basis is voor het voetbalspel. De individuele kwaliteiten worden gestimuleerd, maar moeten in dienst staan van het samenspel. Deze bepalen mede het niveau van het samenspel.
• Veel oefenvormen met de bal blijven ook bij deze groep centraal staan. Daarnaast dient een gedeelte van de training te worden gebruikt voor positie- en partijspelen, waarbij aan het samenspel en het creëren van kansen nadrukkelijker gedacht moet worden. Het af en toe stil leggen van een spelsituatie om te laten zien wat er goed en fout gaat, kan bij deze groep beginnen. In een vroeger stadium is het effect eerder negatief.
• Goed leren samenspelen kan alleen geleerd worden in vormen waarbij er weerstanden zijn. Samenspel zonder tegenstander heeft nauwelijks zin. Het samenspelen in een 11 tegen 11 of 7 tegen 7 is voor veel spelers te onoverzichtelijk en dus te moeilijk. Daarom moeten we vereenvoudigen tot positiespelen 3 tegen 1, 4 tegen 2, 5 tegen 2 en partijspelen hooguit 4 tegen 4. Hierbij is het spel overzichtelijk voor de speler en wordt er sneller geleerd. Daarnaast is het hebben van veel wisselende balcontacten voorwaarde voor het leren voetballen. Herhalen van veel vormen is de basis voor beter leren voetballen.
• De wedstrijden zullen in het verlengde moeten liggen van de training. Dat wil zeggen dat in wedstrijden vooral datgene centraal moet staan wat in de training aan de orde is geweest. Tijdens wedstrijden moeten we heel gericht coachen. Hierbij wordt zo veel als mogelijk uitgegaan van het vraag en antwoord spel, bijv “waarom maak je nu deze actie?” of “waar staat de vrije man”? Als we van deze principes uitgaan, zal het leren voor de spelers zelf ook herkenbaarder worden. Naast dit doelgericht coachen, mogen we niet voorbij gaan aan meer algemene dingen die een rol spelen bij wedstrijden, zoals de spelregels, gedragsregels, sportiviteit en technische vaardigheden.

Leerproces 

JO15: Afstemmen van basistaken binnen het team

Doelstelling 

• Verbeteren van technische en tactische voetbalaspecten. De aangeleerde basisvormen worden geleidelijk met de tactische kant van het voetbalspel (vrijlopen, positie kiezen, samenspelen, verdedigen, enz.) samengevoegd. Na het doorlopen van de D-jeugd moeten de spelers de voetbaltechnische basisvaardigheden in principe beheersen.

Accenten 

• Speciale taken per veldpositie, vrijlopen, opbouw en onderlinge coaching.
• Starten met koppen Bij JO15.
• Het trainen van de wisseling tussenbalbezit/balverlies en balbehoud.
• Wisselen van veldpositie om meerdere posities te ervaren (bv. spits als voorstopper).
• Invoeren van conditietrainingen, voornamelijk met bal.
• Gerichte keeperstrainingen.
• Coerver techniektraining
• 2-benigheid wordt als vanzelf sprekend geoefend.
• Partijvorm zonder coaching.
• Leren opbouwen van achteruit.

Oefenvormen
• Positiespel (3-1, 5-2, 1-1, 2-2- enz)
• Veel afwisseling, samenspel, schijnbewegingen, individuele acties, scoren.
• Creativiteit/oplossingen zoeken.
• Training en wedstrijd (7×7, 11×11): Coaching in de situatie; spel doodleggen en uitleg geven.
• Spelregelkennis uitbreiden.
• Teamsfeer: presteren en plezier gaan prima samen.

Collega: Frank Maes


Leerproces 

JO17: Spelen als een team

Doelstelling 

Werken aan het verbeteren en optimaal toepassen van de technische en tactische voetbalcapaciteiten, waarbij ook sociale en mentale vaardigheden veel aandacht krijgen om een goede club- en wedstrijdmentaliteit te ontwikkelen.
Hoewel de prestatie steeds belangrijker mag worden staat de overwinning niet voorop. De prestatie staat in dienst van teamspirit, clubbelang, imago. Het samen spelen van prettige wedstrijden dient voorop te staan om een goede wedstrijdhouding te ontwikkelen.

Accenten (wedstrijdgerichte acties) 

Coerver techniektraining; 2-benigheid wordt als vanzelf sprekend geoefend.
Rug-, zône- en mandekking, jagen.
Positiewisselingen, overnames.
Wedstrijdmomenten nabootsen, duels, (winnen/verliezen)
Afwerken op doel vanuit samenspel.
Van achteruit opbouwen en spel omgooien.
Motivatie en wedstrijdmentaliteit.
Conditie training met én zonder bal.
Partijvorm zonder coaching.
Sleutelposities in het team, vaste posities worden steeds duidelijker.
Teamsfeer/eigen verantwoordelijkheid/clubgevoel.
Aandacht voor talenten (bv. selectie 1e/2e elftal, meetrainen met selectie, ambitie).
Overgang naar senioren. (i.o.m. jeugdcoördinator, begeleiding A-jeugd en trainers selectie)
Breng spelers niet te vroeg. Bij voorkeur de 2e jaars A-speler mee laten trainen met selectie en eventueel ruiken bij wedstrijden bij voorkeur 1e elftal.
Discipline.
Respect hebben voor medespelers, tegenstander, scheidsrechter en toeschouwers. Hierin moet de jeugdspelers in begeleid worden. Emotie mag nooit de overhand hebben.

Oefenvormen
Algemeen uitgangspunt voor training aan A-, B-, C- en D- jeugd is vooral de wedstrijd. Datgene wat fout gaat in de wedstrijd vormt de inhoud van de training daarna. Om te zien wat er goed en fout gaat in de wedstrijd, zal de trainer de wedstrijd moeten kunnen analyseren, een keuze maken welk probleem aan te pakken en dit duidelijk maken aan zijn spelers. Het is een probleem van het team, we gaan het samen oplossen. Daarbij moet hij vooral letten op de drie belangrijke coachmomenten. Herhalen van oefenstof is belangrijk. Men hoeft niet altijd iets nieuws te verzinnen.