Home Os Clubke Lid worden

Lid worden

Aanmelden/afmelden

Aanmelden alsmede afmelden van nieuwe leden dient altijd via onze algemeen secretaris Hans Oerlemans te gebeuren. Bij aanmelding ontvangt het nieuwe lid een overzicht van “rechten en plichten” en wordt geacht hiernaar te handelen.

> DOWNLOAD HET AANMELDFORMULIER

Contributies

SV Hulsberg kent diverse lidmaatschappen. Voor het seizoen 2016-2017 is de contributie voor een spelend senioren lid gesteld op € 140,-, “senioren 7 x 7” en veteranen betalen € 70,- per seizoen.

Voor de jeugd bedraagt de contributie:

  • JO19: € 125,-
  • JO17: € 120,-
  • JO15: € 115,-
  • JO13: € 105,-
  • JO11: € 100,-
  • JO9:   € 95,-
  • JO7:   € 95,-

Naast het lidmaatschap voor spelende leden kent onze vereniging ook het lidmaatschap voor niet-spelende- of steunende leden. Deze bedraagt de helft van de contributie van de categorie waarin het spelend/steunend lid zou vallen. (Spelende) leden die ook een kaderfunctie bekleden zijn vrijgesteld van contributie. Zij zullen aan het eind  van het seizoen, mits zij het hele seizoen een kaderfunctie hebben bekleed, de betaalde contributie retour ontvangen.

Indien een lid zijn/haar lidmaatschap opzegt gedurende het seizoen, wordt het aantal maanden in rekening gebracht dat het lid actief is geweest gedurende het seizoen. SV Hulsberg stelt hierbij een minimum van € 15,- in verband met de verplichte afdracht aan de KNVB. In het geval van tijdelijk niet kunnen spelen door bv. een blessures er geen contributie reductie mogelijk. Alle faciliteiten binnen onze vereniging zoals bv. medische ondersteuning door onze verzorger staan voor de geblesseerde ter beschikking.

Voor grote gezinnen binnen onze jeugdafdeling geldt dat indien er meer dan drie kinderen uit één gezin lid van onze vereniging worden, er vanaf het vierde kind geen contributie betaald dient te worden. De jongste(n) is/zijn dan vrijgesteld. Dit recht geldt alleen binnen onze jeugdafdeling.