JD Autoservice Zeipkistenrace 2019

In het weekend van 16 t/m 20 mei 2019 viert SV Hulsberg haar 80-jarig jubileum. Ter ere van dit jubileum wordt er wederom een fantastisch feestweekend georganiseerd. Zo zal op zaterdag 18 mei de Janse Bagge Band als vanouds zorgen voor een spetterende avond. Op 19 mei 2019 vindt de 2e editie van de JD Autoservice Zeipkistenrace plaats op camping ’t Hemelke in Hulsberg.

De organisatie is druk in de weer om deze editie nog spectaculairder te maken dan de 1e editie in 2014.
Lees hieronder het reglement en schrijf je snel in, want meedoen is GRATIS! Inschrijven kan via onderstaand inschrijfformulier en uiterlijk tot 12 mei 2019. Wees er snel bij, want vol=vol!

Reglementen JD Autoservice Zeipkistenrace 2019

De zeipkist:

Voorafgaand aan de race dienen de deelnemers hun zeepkist te laten keuren door de technische commissie. Deze commissie behoudt zicht het recht voor om een in hun ogen onveilige zeepkist te weerhouden van deelname aan het evenement (en overweegt dan een passende oplossing. De goed gekeurde zeepkisten ontvangen een startnummer. Het startnummer dient men goed zichtbaar op de voorkant van de zeepkist te bevestigen. Dit ter herkenning van de jury.

De technische keuring vindt plaats op de dag van de race. De tijden waarop deze technische keuring gaat plaatsvinden worden t.z.t. bekend gemaakt via onze website, e-mail of andere contactgegevens. De aanvangstijden van de JD Autoservice Zeipkistenrace worden eveneens bekend gemaakt via genoemde kanalen.

Deelnemende zeepkisten moeten minimaal voldoen aan de navolgende voorwaarden:

 • De zeepkist moet een zelf gemaakt voertuig zijn. Het mag dus geen kant en klaar voertuig zijn zoals bv. een wandelwagen, bolderkar, winkelwagen, skelter enz. Wel is het toegestaan een van de bovenstaande voertuigen om te bouwen tot een zeepkist.
 • De zeepkist moet over minimaal 4 wielen beschikken.
 • De zeepkist moet voorzien zijn van een degelijke stuurinrichting die door de bestuurder veilig en stabiel bedienbaar is.
 • De zeepkist moet zijn voorzien van een stuurinrichting, waarmee de wielen gestuurd worden. Minimaal 2 wielen moeten bestuurd kunnen worden.
 • De zeepkist mag geen uitstekende elementen hebben, die bestuurder of toeschouwers kunnen verwonden.
 • De zeepkist moet over een rem beschikken die de zeepkist tijdens het afdalen kan afremmen maar ook tot stilstand kan brengen.
 • De zeepkist mag niet langer zijn dan 3 meter.
 • De zeepkist mag niet breder zijn dan 1,5 meter.
 • De zeepkist mag niet hoger zijn dan 1,5 meter.
 • De zeepkist dient minimaal 15 cm van de grond te liggen.
 • De zeepkist mag van geen enkele vorm van aandrijving zijn voorzien zoals trappers, verbrandingsmotoren, elektromotoren en/of andere aandrijvingen.
 • De zeepkist moet voorzien zijn van een degelijke en veilige bestuurdersplaats.

 

De race:
Voorafgaand aan het rijden van de race zullen de deelnemende zeepkisten, door een onafhankelijke jury worden beoordeeld op originaliteit. De originaliteitsprijs wordt tijdens de race toegekend aan de origineelste, de mooiste of de leukste deelnemende zeepkist. De prijzen worden na afloop van de race uitgereikt. De beslissing van de jury is bindend.

Winnaar is het team dat het parcours op de juiste wijze in de totaal snelste tijd heeft afgelegd. De tijdswaarneming geschiedt aan de hand van een professionele elektronische tijdswaarneming. Over de uitslag van deze tijdswaarneming kan niet worden gereclameerd.

De deelnemende teams worden ingedeeld in de onderstaande twee categorieën:

 1. Categorie JONG EN ONGEDULDIG van 10 tot 13 jaar                                                          Zeepkist van de organisatie
 2. Categorie VOOR ALTIED KIND GEBLEVEN vanaf 13 jaar                                    Zelfbouw
 • De leeftijd van de bestuurder is bepalend voor de leeftijdscategorie. Per team is deelname aan maximaal 1 categorie mogelijk.
 • Een deelnemend team aan de zeepkistenrace mag bestaan uit maximaal 4 personen.
 • Een zeepkist mag voor meerdere inschrijvingen worden gebruikt.

Veiligheid:

 • De deelnemers dienen er voor te zorgen dat hun zeepkist zo veilig en deugdelijk mogelijk is gemaakt.
 • De zeepkist mag geen gevaar vormen voor de deelnemers, omstanders en toeschouwers van de race.
 • De bestuurder en inzittende zijn verplicht gebruik te maken van beschermende kledij, waaronder een deugdelijke helm en handschoenen (dus geen korte kledij).
 • De bestuurder dient ten allen tijden de veiligheid van zichtzelf en anderen hoog in het vaandel te houden.
 • Voor mededinging naar de originaliteitsprijs is het toegestaan om gebruik te maken van speciale effecten en om extra ballast mee te nemen in of op de zeepkist. Het is echter ten strengste verboden dan deze effecten een extra aandrijving aan de zeepkist geven en dat deze effecten een gevaar kunnen vormen voor de omstanders en- of toeschouwers.
 • Het is tevens verboden om tijdens de race extra ballast uit de zeepkist te verwijderen wanneer dit gevaar kan opleveren voor omstanders en-of toeschouwers.
 • Bestuurder(s) en inzittende van de zeepkist mogen geen alcohol geconsumeerd hebben. De organisatie behoudt zich het recht voor alle personen te verwijderen die zich onbehoorlijk of beschonken gedragen.
 • Ieder team is verantwoordelijk voor zijn/haar zeepkist. Zeepkisten die worden achtergelaten worden op kosten van het hele team afgevoerd.
 • Wegens veiligheid mogen alleen deelnemers de schans betreden. Enkel de organisatie mag hier uitzonderingen op maken.

Aansprakelijkheid: 

 • Deelname aan de JD Autoservice Zeipkistenrace kan uitsluitend plaatsvinden via een inschrijfformulier dat verkregen is van de organisatie. Een ieder die in een zeepkist plaats neemt dient dit formulier te hebben getekend, zowel bestuurder(s) en inzittende. Hiermee verklaart men deel te nemen op eigen risico en op de hoogte te zijn van het regelement en de daarin opgenomen bepalingen. De organisatie kan men niet aansprakelijk stellen voor eventuele ongevallen en/of schade aan personen en/of materiaal.
 • Deelname aan de JD Autoservice Zeipkistenrace is geheel op eigen risico van de deelnemers en op basis van een eigen geldende WA verzekering.
 • De organisatie van de JD Autoservice Zeipkistenrace is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of opgelopen letsel van deelnemers aan de race.
 • De organisatie is eveneens niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en of opgelopen letsel van derden (toeschouwers), die wordt toegebracht door deelnemers of ander toeschouwers voor, tijdens en na het evenement.
 • Deelnemers onder de leeftijd van 16 jaar dienen schriftelijke toestemming te krijgen van hun ouders of voogd.

Stuur dus snel onderstaand inschrijfformulier naar: zeipkistenrace@svhulsberg.nl